Test Sk-lbp 34

Til supplement til de tidligere kendte laboratorietests foretager vi afprøvning under praktisk anvendelse. Afprøvningerne foregår dels “hjemme” på Helgenæs Maskinstation samt i ensilagesæson hos forskellige kvægbrug i Danmark.

Vi prøver at teste de forskellige folier under realistiske forhold.
En “Dart/Droptest” ved stuetemperatur i producentens laboratorie er ikke altid retvisende.

Vi tester hvordan folien reagerer en blæsende halvkold aften. Vi rykker og flår i plasten, som landmanden gør i praksis.

Vi rykker

Vi river

Vi trækker

Vi flår

SK-lbp 34 beskriver egenskaber for praktisk anvendelse.

  1. Folieaftræk – Styrke i længderetning
  2. Folieaftræk – Styrke i tværretning – især foldemærker provokeres
  3. Folieaftræk – Punkterbarhed – Rivestyrke
  4. Folieaftræk – Smidighed og antistatisk kontrol – Reaktion ved adskillelse af lag
  5. Lagring – løbende kontrol for UV-skader
  6. Lagring – Løbende kontrol af temparaturfølsomhed – Styrke under skiftende temparaturer
  7. Udtag af foder – Smidighed og styrke med
  8. Udtag af foder – Affaldsmængde
  9. Udtag af foder – Visuel kontrol af foder for skader af utilsigtet iltning.

De enkelte punkter vurderes og der gives en samlet vurdering med vægtning af de kvaliteter der har betydning for den praktiske anvendelse. Skala fra 1 til 10 point med 10 som bedste.

I denne analysemetode indgår der ikke en nøjagtig registrering af foliens “Membran-effekt”. Måling af Ilt-gennemtrængelighed og konkret tab af foderenheder over lagringsperioden falder uden for denne test.

Gummistøvletesten

Punktering

Gennemtrædning