Det gælder om at undgå dårlig stemning, hvis ensilagens kvalitet ikke svarer til forventningerne. En konkret pakkerapport tager ofte “gassen af ballonen” og stopper tvivl og diskussion omkring kvaliteten af selve pakning m.m.

Det kan ikke undgås at maskinstationer modtager reklamation fra landmænd eller hestefolk i forbindelse med presning og pakning af ensilage og wraphø. Der er sjældent uenighed om det færdige foders kvalitet; men desværre kan der opstå en dårlig stemning, når ansvaret for en eventuel ringe kvalitet skal placeres. Er det maskinstationen, der har brugt en dårlig plastic?

Er det maskinstationen, der har sparet på antallet af filmlag? Er det fordi plastikken er påført forkert? Eller er det simpelt hen fordi, at det materiale, der er blevet presset og pakket, ikke har været godt nok?

Skandinavisk Landbrugsplast har specialiseret sig i Wrap-plast, og har investeret i udstyr og uddannelse af medarbejdere, så man i dag er i stand til at lave, hvad man kalder “en konkret pakkerapport”

Der står aldrig i vore rapporter, at ensilagen er dårlig, fordi græsset har ligget på jorden i flere uger, og løbende er blevet vendt, og at jordbakterier der kan udvikle sig uden ilt er skyld i den dårlige ensileringsproces.

MEN! .. Vi kan lave en analyse af pakning og plastkvalitet suppleret med en konkret trykprøvning, og derved få konstateret, om årsagen til det dårlige foder er selve pakningen og dermed maskinstationens ansvar.

Ole Jensen fra Skandinavisk Landbrugsplast laver trykprøve på en balle til brug for en konkret pakkerapport.